Onderzoek Hurdegaryp

In het uitbreidingsplan van Hurdegaryp (Fr) werden door onze medewerker Geert Leistra een aantal putten ontdekt in de ondergrond. In een aantal hiervan werden interessante vondsten gedaan. O.a. een aantal scherven imitatie-Pingsdorff aardewerk, voorlopig gedateerd: 13e eeuws.

Een wel heel interessante vondst ziet u hieronder. Op grond van de datering van het aardewerk denken we hierbij ook aan 13e eeuws. Het wiel is geconserveerd door Archeoplan in Delft. Het resultaat van deze conservering is inmiddels in het Museum te bewonderen. Uit literatuurstudie is gebleken, dat het hier een zeer bijzondere vondst betreft.

Uit het verslag van de Werkgroep Archeologie Streekmuseum

Burgum, 25 januari 2001

Al eerder werd melding gemaakt van de vondst van een houten spaakwiel te Hurdegaryp. Het wiel -geconserveerd bij Archeoplan in Delft- dateert uit de dertiende eeuw. Middeleeuwse houten wielen zijn in Nederland maar spaarzaam bewaard gebleven. Ging een houten voorwerp kapot dan eindigde het zijn bestaan meestal als brandhout. Ons wiel is uniek in Nederland: de spaken zijn in de as verankerd met een spie. Dit gegeven was nog niet eerder vastgesteld. Na conservering diende het wiel nog te worden gerestaureerd. Bovendien wilden we dit zeldzame voorwerp ook exposeren. Daartoe is door Henk van Schie een restauratieplan gemaakt en ook uitgevoerd. Het wiel is opgehangen in een perspex-plaat, waarbij de onderdelen weer in hun oorspronkelijke positie konden worden geplaatst. Aan de buitenzijde is het wiel beschermd door een tweede perspex-plaat. Inmiddels is het project afgerond en kunnen bezoekers het spaakwiel bewonderen.

NB. Henk, bedankt voor het plan en de uitvoering van de restauratie van een der oudste spaakwielen in Nederland.